Isosilta. Isosille.

Käyttöehdot

ISOSTEN.NET -VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 9.11.2012

Isoset ry:n (jäljempänä palvelun tarjoaja) ylläpitämän Isosten.net-verkkopalvelun (jäljempänä palvelu) käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista.

1. Rekisteröityminen, rekisteriseloste, käyttäjätunnus ja salasana

Joidenkin toimintojen aktivoimiseksi palvelun käyttäjän tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja antaa palvelun tarjoajan pyytämät palvelun käyttämiseksi tarpeelliset tiedot.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset tiedot ja niiden käyttötarkoitus on selostettu rekisteriselosteessa. Palvelun käyttäjä antaa palveluun rekisteröityessään yksiselitteisen ja nimenomaisen suostumuksensa rekisteriselosteessa mainittujen tietojen käsittelyyn.

2. Palvelun käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

2.1. Palvelua tulee käyttää siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä muille käyttäjille.

Palvelun käyttäjän tulee palvelua käyttäessään noudattaa näiden käyttöehtojen ohella palvelun käyttämisestä mahdollisesti annettuja muita käyttösääntöjä ja -ohjeita, sekä lakeja ja hyviä tapoja.

2.2. Palvelun käyttäjä saa käyttää palvelua vain omaan käyttöönsä.

2.3. Palvelun käyttö ei saa olla kenenkään tekijänoikeuksia loukkaavaa. Palvelun käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa tai palvelun kautta tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa.

2.4. Palvelun käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnustaan ja salasanaansa huolellisesti.

3. Palvelun tarjoajan vastuu, oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Palvelun tarjoajalla on oikeus toteuttaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä oikeus tehdä muutoksia palvelun sisältöön. Palvelun tarjoajalla on myös oikeus tehdä palveluun tehtäviä muutoksia vastaavat muutokset käyttöehtoihin.

3.2. Palvelun tarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu tarpeellisten huolto-, kunnossapito-, korjaus- ja muutostöiden tekemistä varten.

3.3. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa aineistosta, jonka palvelun käyttäjä on käyttöehtojen vastaisesti tai sopimattomasti tallentanut, säilyttänyt, levittänyt, lähettänyt tai välittänyt palvelussa tai palvelun kautta.

Palvelun tarjoajalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa poistaa palvelusta aineisto, joka on tallennettu, tai jota säilytetään, levitetään, lähetetään tai välitetään käyttöehtojen vastaisesti tai sopimattomasti.

3.4. Palvelun tarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö määräajaksi tai toistaiseksi sellaiselta käyttäjältä, joka ei noudata näitä käyttöehtoja, tai käyttöehtojen 2.1 kohdassa tarkoitettuja muita käyttösääntöjä ja -ohjeita, lakeja tai hyviä tapoja.

3.5. Palvelun tarjoaja vastaa palvelussa olevasta palvelun tarjoajan tuottamasta toimituksellisesta ja muusta aineistosta.

Palvelun tarjoaja ei vastaa Isosten.net-sivustolla toimivien muiden palvelun tarjoajien, tai muidenkaan kolmansien osapuolien toiminnasta. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien toiminnasta, tai tietoliikenne- tai muissa teknisissä yhteyksissä esiintyvistä vioista tai puutteellisuuksista.

4. Oikeudet aineistoon

Creative Commons -lisenssiKaikki palvelun tarjoajan tai käyttäjien palveluun tuottama sisältö julkaistaan Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton (CC-BY-SA 3.0) -lisenssillä, ellei sisällön tuottaja erikseen toisin spesifioi. Mikäli palvelun tarjoaja tai käyttäjä haluaa säilyttää kaikki oikeudet palvelussa julkaisemaansa sisältöön itsellään, on tästä mainittava kyseisen sisällön yhteydessä. Kuvien tapauksessa tämän maininnan voi sisällyttää kuvatiedoston metatietoihin. Muissa tapauksissa maininnan on oltava selvästi näkyvissä julkaistavan sisällön yhteydessä.

5. Palveluiden käytön lopettaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelun käyttöoikeus milloin tahansa ilman syytä. Palvelun käyttäjällä on oikeus lopettaa palvelun käyttö milloin tahansa.

Uusimmat kommentit

Uudet käyttäjät

  • deltoidoneworld
  • senatereallife
  • netwwwraisins
  • iso kiiNAlainen
  • Simppa
  • annaoittinen
  • Vivian Kemppainen
  • aliciakosunen
  • ellamettovaara
  • Lars

Isosia pankissa

Tähän mennessä isospankkiin on jätetty kaikkiaan 27 isoshakemusta.